Archiwum Aktualności

KONKURS FOTOGRAFICZNY

28.07.200616:30

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, którego tematem jest rzeka Narew. Jest to jedyna w Europie i jedna z trzech na świecie rzek zwanych warkoczowymi, gdyż płynie ona siecią rozgałęzionych i łączących się koryt.

Czyniąc przedmiotem zainteresowania i obiektem fotografii konkretną rzekę chcemy zwrócić uwagę na specyfikę rzeki i pejzażu w jakim się pojawia.

Zachęcamy do tworzenia cykli fotografii, będących opowiadaniem rzecznych historii.

--------------------------------------------------------------------------------


REGULAMIN


 


      1.   Organizator

Ostrołęckie Centrum Kultury – Galeria Ostrołęka


2.      Cele konkursu

- pokazanie specyfiki rzeki i piękna nadnarwiańskiego  

   krajobrazu

- zwrócenie uwagi na atrakcyjność turystyczną terenów

   nadnarwiańskich

- zachęcenie do odwiedzin i organizacji różnorodnych

   form wypoczynku nad rzeką Narew

- upowszechnienie fotografii przyrodniczej

     

      3. Kategorie

            I – dzieci i młodzież do 18 roku  życia

            II – dorośli


4.      Warunki uczestnictwa

- konkurs adresowany jest do wszystkich 

   fotografujących

- każdy może zgłosić do konkursu do 6 prac; zestawy

   prac zawierające od 4 do 6 fotogramów – wyraźnie

   oznaczonych – traktowane będą jako jedna praca.

- technika prac dowolna

- minimalny format powiększeń 24x30 cm.


 


Do prac powinna być dołączona karta uczestnictwa. Każde zdjęcie należy oznaczyć na odwrocie zgodnie z numeracją na karcie.


Prace należy nadesłać do dnia – 30 września 2006 r.


na adres:

GALERIA OSTROŁĘCKA

Pl. Gen. J. Bema 14

07-410 Ostrołęka

     

      5. Organizatorzy konkursu powołają jury, które zadecyduje

           o:

            - zakwalifikowaniu prac do konkursu

            - przydziale nagród

            - zakwalifikowaniu prac na wystawę pokonkursową


      6. Nagrody

            - w kategorii I przewidziane są nagrody rzeczowe

            - w kategorii dorosłych:

                        I nagroda         1500 zł

                        II nagroda        1000 zł

                        III nagroda       500 zł

           

            Nagrody sfinansowane ze  środków Samorządu

            Województwa Mazowieckiego.

            Nagroda specjalna 1000 zł ufundowana przez Rektora

            Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra

            Gieysztora w Pułtusku za najlepsze zdjęcie Narwi

            wykonane w okolicach Pułtuska.

           

            Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

           

            Obrady jury odbędą się na początku października.

           

            O wynikach konkursu i terminie wystawy

            pokonkursowej uczestnicy zostaną powiadomieni

            listownie.

     


      7. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają

          własnością organizatorów.


        Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystaniach

         w publikacjach i środkach masowego przekazu dla

         potrzeb konkursu.

8. Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


 

 


                                                                  Bliższych informacji na temat konkursu udziela

                                                                       Jolanta Góralska

                                                                  Galeria Ostrołęka Pl. Bema 14

                                          Tel.029 764-39-54                    

 


--------------------------------------------------------------------------------


 

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY ZGŁOSZENIE

http://www.serock.pl/zaproszenie.doc

Gmina w obiektywie

W galerii mi.in.: Serockie molo, widok na groblę Narwi, popiersie Chrystusa w murach kościoła Zwiastowania NMP, malownicze wschody i zachody słońca, a także odrobina zimy.

zobacz więcej

Corocznie w Serocku odbywa się mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Najwżniejszym wśród nich jest Święto Patrona Serocka, św. Wojciecha.

zobacz więcej