Archiwum Aktualności

ZAKOŃCZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z NOWĄ SIEDZIBĄ OŚRODKA KULTURY

01.09.200611:51

Referat PRI

Zakończono prace związane z realizacją Projektu „Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Odrestaurowany budynek, zbudowany w latach trzydziestych XX wieku, przez wiele lat wykorzystywany był przez Ochotniczą Straż Pożarną.  Budynek znajdował się w złym stanie technicznym.  W 2004 roku, po wybudowaniu przez Gminę nowych garaży podpisana została umowa użyczenia dawnej remizy na potrzeby Ośrodka Kultury.  Trudne warunki lokalowe, w jakich funkcjonował Ośrodek Kultury ograniczały kulturalną działalność ośrodka. Następnie Gmina przygotowała Projekt i złożyła wniosek
o dofinansowane realizacji Projektu ze środków Unii Europejskiej.  Wśród wielu wniosków złożonych przez gminy z całego Mazowsza, nasz został wysoko oceniony i otrzymał dofinansowanie. W lipcu 2005r. rozpoczęto prace remontowo  budowlane, które zakończono w maju 2006 roku.

Oprócz robót budowlanych w budynku wykonano zagospodarowanie terenu przed obiektem,
co poprawiło estetykę w centrum naszego miasta. W ramach Projektu został także zakupiony i zamontowany nowy, specjalistyczny sprzęt nagłaśniający, projektor oraz urządzona sala widowiskowa dla 120 widzów  z  profesjonalną sceną.

Całkowity koszt Projektu wyniósł ok. 726 tys. zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane gminie stanowią ok. 43% kosztów kwalifikowanych. Gmina złożyła już dwa wnioski o płatność z EFRR. Jeden z nich po pozytywnej weryfikacji został zrealizowany i gmina otrzymała ok. 133 tys. zł  refundacji.

We wrześniu przewidziane jest uroczyste otwarcie obiektu i rozpoczęcie użytkowania przez Ośrodek Kultury.


fot. Radomir Rek

Gmina w obiektywie

W galerii mi.in.: Serockie molo, widok na groblę Narwi, popiersie Chrystusa w murach kościoła Zwiastowania NMP, malownicze wschody i zachody słońca, a także odrobina zimy.

zobacz więcej

Corocznie w Serocku odbywa się mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Najwżniejszym wśród nich jest Święto Patrona Serocka, św. Wojciecha.

zobacz więcej