Archiwum Aktualności

SEZON BUDOWLANY W PEŁNI

01.09.200612:38

W Gminie Serock trwa obecnie najgorętszy okres sezonu budowlanego 2006 roku. Większość zadań już zrealizowano, część pozostaje w trakcie realizacji. Zaplanowane zadania do realizacji w II-gim półroczu dotyczące budowy dróg opóźniają się z przyczyn niezależnych od gminy.

I tak - w ostatnich tygodniach nie zgłosili się chętni na wykonanie budowy chodnika przy ul. Traugutta oraz drogi i chodnika na ul. Polnej w Serocku. Ilość zadań inwestycyjnych drogowych w powiecie jest ogromna. Problemu braku realizatorów nie rozwiązało nawet wczesne ogłoszenie przetargów oraz imienne zaproszenia wysyłane do firm branżowych.
Nie zmienia to jednak faktu, iż inwestycje te nadal muszą być realizowane. W celu rozwiązania tej trudnej sytuacji podjęto konkretne działania. Wszystkie przetargi unieważnione ze względu na brak chętnych, zostały powtórzone. Ponowiono również ogłoszenia do lokalnej prasy. Oprócz tego, uruchomiono kilka przetargów z innych branż, jak: przebudowa wodociągu w Zegrzu, budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie oraz remont chodnika na ul. Pułtuskiej (na odcinku od szkoły podstawowej do ul. Zielonej po wschodniej stronie drogi krajowej nr 61). Cały czas liczymy, że znajdą się chętni do wykonania powyższych zadań i zakończymy je jeszcze w bieżącym roku.

W ostatnim czasie zakończono:
- remont kanalizacji deszczowej na ul. Pułtuskiej w Serocku,
- budowę zatoki autobusowej z fragmentem chodnika w Skubiance,
- budowę oświetlenia drogi przy skarpie w miejscowości Dębe,
- parking przy kościele w Zegrzu.

W trakcie realizacji jest:
- modernizacja boiska w Jadwisinie (faza końcowa),

modernizacja boiska w Jadwisinie

- budowa chodników w Zegrzu i Jachrance,

budowa chodników w Jachrance  budowa chodników w Jachrance

- budowa oświetlenia drogi w miejscowości Zabłocie,
- przebudowa linii energetycznego zasilania z oświetleniem na ul. Pułtuskiej w Serocku. 

przebudowa linii energetycznego zasilania i oświetlenia w ul. Pułtuskiej w Serocku

W najbliższych dniach rozpocznie się:
- przebudowa części budynku (pomieszczenia biurowe na parterze) na lokale mieszkalne w Jachrance,
- budowa nawierzchni asfaltowej drogi w Jachrance i na ul. Zielonej w Serocku.

Wiesław Kwiatkowski
Kierownik Referatu PRI

fot. Radomir Rek

Gmina w obiektywie

W galerii mi.in.: Serockie molo, widok na groblę Narwi, popiersie Chrystusa w murach kościoła Zwiastowania NMP, malownicze wschody i zachody słońca, a także odrobina zimy.

zobacz więcej

Corocznie w Serocku odbywa się mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Najwżniejszym wśród nich jest Święto Patrona Serocka, św. Wojciecha.

zobacz więcej