Archiwum Aktualności

NA RADIOWYCH FALACH

03.09.200615:35

Serock coraz częściej gości w mediach - i to nie tylko w reklamach, czy serialach telewizyjnych. Ostatnio, audycji o Serocku mogliśmy posłuchać na falach Radia dla Ciebie. W ramach przedpołudniowego programu wśród słuchaczy zorganizowano konkurs wiedzy o Serocku.

Pytania w konkursiedotyczyły słynnych postaci związanych z naszym miastem: św. Wojciecha, Jerzego Szaniawskiego oraz Włodzimierza Wolskiego. Dla trójki laureatów, którzy jako pierwsi udzielili prawidłowych odpowiedzi burmistrz Sylwester Sokolnicki ufundował nagrody książkowe.

Dodatkowo, w wieczornym paśmie (o godz. 19.08) wyemitowano audycję z serii„Miasteczka Mazowsza”- w całości poświęconą naszej gminie. Półgodzinny program miał na celu przybliżyć słuchaczom wiedzę o atrakcyjności turystycznej Serocka. „Spacerując” przez miasto przedstawiono najciekawsze miejsca warte odwiedzenia, szczególną uwagę zwrócono na niedawno powstałe molo, które ma zachęcić turystów do częstych wizyt. - Serockjest intensywnie rozwijającym się miastem, na którego terenie realizowane są obecnie prace modernizacyjne, budowa nowoczesnych, funkcjonalnych obiektów i dróg. Wszystkie ulepszenia i zmiany, które mają prowadzić ku lepszej przyszłości to aktualnie bardzo istotne aspekty w życiu miasta - podkreślał z-ca burmistrza Józef Zając.

Na temat realizowanych i planowanych inwestycji oraz sposobów pozyskiwania funduszy UE na zadania inwestycyjne wypowiadał się kierownik referatu przygotowania i realizacji inwestycji Wiesław Kwiatkowski. Prężny rozwój jest obecnie czynnikiem, który wyróżnia Serock wśród innych miast. Z pewnością może być stawiany jako przykład umiejętnego gospodarowania budżetem gminnym, jak i dotacjami unijnymi.

Zwrócono także uwagę na ożywiona współpracę międzynarodową jaką coraz intensywniej realizuje nasza gmina. Przykładem nowych form współpracy jest m.in. Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy (obszernarelacja w poprzednim numerze informatora ). Przebieg oraz okoliczności wydarzenia zrelacjonował na antenie dyrektor Ośrodka Kultury Rekreacji i Sportu - Piotr Kowalczyk. Zapowiedział on również zaplanowane na 16 września otwarcie nowej sali widowiskowej, która otworzy nowe pola do działania dla Ośrodka Kultury.

Regina Granos

Gmina w obiektywie

W galerii mi.in.: Serockie molo, widok na groblę Narwi, popiersie Chrystusa w murach kościoła Zwiastowania NMP, malownicze wschody i zachody słońca, a także odrobina zimy.

zobacz więcej

Corocznie w Serocku odbywa się mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Najwżniejszym wśród nich jest Święto Patrona Serocka, św. Wojciecha.

zobacz więcej