Archiwum Aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

27.09.200612:18

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm) oraz uchwały Rady Miejskiej w Serocku nr 498/LVIII/06 z dnia 22 września 2006r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja F obręb Jadwisin.   Zmiana planu obejmuje działki nr  14/6-11, 15, 16/7-8,  16/38, 19, 20, 22, 23/1-17, 25/3, 52/1-2, 52/17-19, 54, 55, 83/2 i 110/5 oraz  teren osiedla Zegrze.
Zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie do wyżej wymienionego planu miejscowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 w terminie do dnia 20.10.2006r.
Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Miasta i Gminy  Serock
mgr  Sylwester  Sokolnicki

Gmina w obiektywie

W galerii mi.in.: Serockie molo, widok na groblę Narwi, popiersie Chrystusa w murach kościoła Zwiastowania NMP, malownicze wschody i zachody słońca, a także odrobina zimy.

zobacz więcej

Corocznie w Serocku odbywa się mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Najwżniejszym wśród nich jest Święto Patrona Serocka, św. Wojciecha.

zobacz więcej