Archiwum Aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

27.09.200612:21

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm) oraz uchwały Rady Miejskiej w Serocku nr 481/LVII/06 z dnia 30 sierpnia 2006r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja C obręb Borowa Góra.   Zmiana planu obejmuje działki nr 72, 94/5, 94/9, 94/13, 94/14 i 94/15 oraz pas terenu szerokości 50 m od zachodniej linii rozgraniczającej planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 61 (od ulicy Lipowej do granic obrębu w kierunku północnym).
Zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie do wyżej wymienionego planu miejscowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 w terminie do dnia 11.10.2006r.
Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Miasta i Gminy  Serock
mgr  Sylwester  Sokolnicki

Gmina w obiektywie

W galerii mi.in.: Serockie molo, widok na groblę Narwi, popiersie Chrystusa w murach kościoła Zwiastowania NMP, malownicze wschody i zachody słońca, a także odrobina zimy.

zobacz więcej

Corocznie w Serocku odbywa się mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Najwżniejszym wśród nich jest Święto Patrona Serocka, św. Wojciecha.

zobacz więcej