Archiwum Aktualności

LOKALE MIESZKALNE W JACHRANCE – ROZPOCZYNA SIĘ SPRZEDAŻ

27.09.200613:16

Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa informuje, że w II połowie listopada br. odbędzie się sprzedaż w formie przetargu lokali mieszkalnych w budynku w miejscowości Jachranka 75 H. Mieszkania zostaną wydzielone z pomieszczeń użytkowanych uprzednio przez ZNP w Jachrance na cele biurowe i szkoleniowe.

Do sprzedaży przygotowanych zostanie 17 mieszkań o powierzchni  od 19,71 m2 do 56,99 m2. Lokale usytuowane są w parterze budynku.

Cena wywoławcza lokali mieszkalnych została ustalona na kwotę 1700 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego netto + 7% VAT. Cena ta obejmuje zakup przynależnej do każdego lokalu mieszkalnego piwnicy oraz udział we współwłasności części wspólnych budynku i działki gruntu, na której usytuowany jest przedmiotowy budynek.

Lokale będą oddawane do użytku w standardzie deweloperskim tj. bez drzwi wewnętrznych, białego montażu, glazury i podłóg. Oddanie lokali do użytku przewidywane jest w połowie lutego 2007 roku.

Osoby zainteresowane zakupem oferowanych mieszkań proszone są o zgłaszanie się do Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa – pokój nr 50.

Szczegółowe ogłoszenie o warunkach przetargu zostanie podane do publicznej informacji na 30 dni przed planowaną datą przetargu w Gazecie Miejscowej, na stronie internetowej Urzędu www.serock.pl oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu i na terenie miasta i gminy.
 
Jednocześnie informujemy, że do sprzedaży będą również przeznaczone dodatkowe pomieszczenia w piwnicy budynku. O ich zakup będą mogli ubiegać  się właściciele lokali mieszkalnych i usługowych wykupionych od Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jachrance pawilony A, B, C i H.

Dodatkowych informacji na temat zasad sprzedaży piwnic udziela Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami  i Budownictwa (pokój nr 50) tel.782-88-28.

Gmina w obiektywie

W galerii mi.in.: Serockie molo, widok na groblę Narwi, popiersie Chrystusa w murach kościoła Zwiastowania NMP, malownicze wschody i zachody słońca, a także odrobina zimy.

zobacz więcej

Corocznie w Serocku odbywa się mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Najwżniejszym wśród nich jest Święto Patrona Serocka, św. Wojciecha.

zobacz więcej