Archiwum Aktualności

SZANSA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

05.10.200610:11

Osoby pracujące, zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej z dofinansowaniem z funduszy europejskich, mogą zgłaszać się z wnioskami o udział w projekcie w ramach działania 2.5 ZPORR.

Samorząd województwa mazowieckiego na stronie internetowej www.mazovia.pl opublikował zaktualizowaną listę instytucji prowadzących szkolenia dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie.

 

Udział w projekcie obejmuje:

-  uczestnictwo w cyklu szkoleń

-  pomoc indywidualnego doradcy w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

- pomoc finansową dla nowopowstałych firm, w formie wsparcia pomostowego na pokrycie części bieżących wydatków,

- dotację inwestycyjną na rozwój działalności gospodarczej.

 

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstw i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004.

 

Każdy projektodawca może wprowadzić do projektu dodatkowe indywidualne kryteria przy wyborze Beneficjentów (uczestników szkolenia).

Gmina w obiektywie

W galerii mi.in.: Serockie molo, widok na groblę Narwi, popiersie Chrystusa w murach kościoła Zwiastowania NMP, malownicze wschody i zachody słońca, a także odrobina zimy.

zobacz więcej

Corocznie w Serocku odbywa się mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Najwżniejszym wśród nich jest Święto Patrona Serocka, św. Wojciecha.

zobacz więcej