Archiwum Aktualności

MAGIA RADIA i 40 LAT KLUBU RADIOAMATORSKIEGO SP5PSL

13.10.200614:28

Początki krótkofalarstwa w Zegrzu miały miejsce ponad pół wieku, bowiem sięgają roku 1957 – od tego roku trwały starania o założenie na terenie szkoły oficerskiej amatorskiego klubu krótkofalarskiego.

Starania zakończyły się powodzeniem w roku 1965. Radiostacji przyznano znak wywoławczy SP5PSL wywodzącym się od skrótu OSŁ – Oficerska Szkoła Łączności, gdyż założycielami byli podchorążowie tej szkoły. Przez kolejne lata klub funkcjonował przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki a jego członkami byli podchorążowie, kadra dydaktyczna i osoby cywilne, które odbywały przeszkolenia w Zegrzu. Z dokumentów ewidencyjnych wynika, że przez ponad 40 lat działalności przez klub „przewinęło” się ponad 300 krótkofalowców, którzy przeprowadzili dziesiątki tysięcy łączności radiowych z wieloma często bardzo odległymi i egzotycznymi krajami świata. W roku 1998 nastąpiło zawieszenie działalności klubu. Zabiegi o reaktywację działalności podjęto w 2003 roku. Już po dwóch latach starań (pisania pism, na które nikt nie odpowiadał, chodzenia od drzwi do drzwi, rozmawiania z oficjelami, z których nic nie wynikało) dzięki Radzie Osiedla Zegrze i Przewodniczącemu Rady Gminy Serock Panu Sławomirowi Osiwiale uzyskano pomoc od władz Gminy Serock, które przydzieliły lokum na terenie cywilnym - wyłączoną z użytku klatkę schodową w Zespole Szkół w Zegrzu (szkoła podstawowa i gimnazjum). Od Dyrektorki Zespołu Szkół w Zegrzu klub otrzymał niezbędną, pełną życzliwości i zrozumienia pomoc przy zakładaniu i funkcjonowaniu klubu. Praktycznie wszystko trzeba było zaczynać od zera – nie było sprzętu, anten, ale był entuzjazm i zapał młodzieży. Reaktywacja działalności nastąpiła w dniu 1.V. 2005 startem młodzieży w krótkofalarskiej akcji dyplomowej upamiętniającej 60-tą rocznicę zakończenia II Wojny Światowej w Europie. Klub otrzymał okolicznościowy znak HF60VD. Przez 15 dni młodzież zrobiła ponad 4.000 łączności ze 134 krajami świata. Nawiązano Kontakty z harcerskimi klubami łączności z Wrocławia i Lubina, dzięki czemu młodzież mogła w 2005 i 2006 roku wyjechać na obozy harcerskie i uczestniczyć w biwakach harcerskich. W roku 2006 dzięki wsparciu Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności (ŚZPŻŁ) udało się zorganizować zjazd z okazji 40 lecia powstania klubu, na który przyjechało ponad 50-ciu krótkofalowców – w tym kilku pamiętających Zegrze z lat 50-tych. Dzięki ich inspiracji, wsparciu ŚZPŻŁ i pomocy Stowarzyszenia „Nasze Zegrze” zorganizowano akcję w „eterze” promującą i upowszechniającą historię Zegrza a związaną z utworzeniem 13 września 1919 roku w Zegrzu Centrum Wyszkolenia Łączności co dało początek istnienia Zegrzyńskiego Ośrodka Łączności (ZOŁ) w którym do dnia dzisiejszego kształci się kadry na potrzeby wojsk łączności (w roku 2009 będzie „okrągła” 90-ta rocznica istnienia ZOŁ). Akcja w eterze polegała na 3-miesięcznej (od 10.06 do 9.09.2006) pracy stacji okolicznościowej HF4ØPSL, której operatorami byli młodzi wychowankowie klubu. Młodzież w tym czasie przeprowadziła ponad 5.500 łączności ze 146 krajami świata. Za każdą łączność korespondenci otrzymają kartę (format widokówki) przedstawiającą historię Zegrzyńskiego Ośrodka Łączności. Kulminacyjnym punktem akcji było zorganizowanie w eterze w dniu 9.IX.2006r. dwugodzinnych „Zawodów Zegrzyńskich dla uczczenia 87 rocznicy powstania w Zegrzu w dniu 13.IX.1919 roku Centrum Wyszkolenia Łączności”. Zawody krótkofalarskie polegały na tym, aby w czasie ustalonych w regulaminie dwóch godzin nawiązać w określonych wycinkach pasm amatorskich, jak najwięcej łączności z jak największą ilością powiatów Polski. Patronat nad zawodami objął Burmistrz Gminy i Miasta Serock – Pan Sylwester Sokolniki, honorowy patronat ŚZPŻŁ a zawody zorganizowało Stowarzyszenie „Nasze Zegrze” i Klub SP5PSL. „Magia Radia” przyciągnęła do udziału w zawodach niespotykaną (jak na krótkofalarskie zawody krajowe) liczbę uczestników, bo prawie 180 ze 111 powiatów. Burmistrz Gminy Serock ufundował dla czołowych stacji pamiątkowe trofea, a każda starująca stacja otrzyma pamiątkowy dyplom zaprojektowany przy współpracy trzech organizacji zegrzyńskich organizujących zawody.

Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności, Nasze Zegrze i klub SP5PSL mają cechy wspólne – łączy je zamiłowanie do upowszechniania historii i społeczny prowadzony na zasadzie wolontariatu charakter działalności. Ważnym jest to, że potrafią zjednoczyć i w imię dobra sprawy poprowadzić akcję upowszechniająca historię Zegrza zarówno na kraj jak i na świat.
*****

Aktualnie klub radioamatorski SP5PSL jest jedynym tego typu klubem w powiecie Legionowo i jednym z kilku działających w województwie mazowieckim. Działalność klubu ukierunkowana jest na szkolenie młodzieży w trzech kierunkach – krótkofalarskim - wspólpraca z ZHP, sportach obronnych i amatorskiej radiopelengacji tzw. „łowach na lisa” – współpraca z Ligą Obrony Kraju. Działalnością klubu kierują społecznie Prezes- Marian Lisowski, kierownik Radiostacji Bogusław Kostrzeński i koordynator ds. szkolenia młodzieży Janusz Czerwiński.Informacje o klubie, historii Zegrza, radiokomunikacji polskiej, historii Wojsk Łączności znajdziesz na stronach: Portal Klubu SP5PSL:

www.sp5psl.pzk.org.pl

Informacji historyczne o Zegrzu, historii krótkofalarstwa, radiokomunikacji polskiej i Wojsk Łączności:

www.historia.spdxc.org.pl/

Gmina w obiektywie

W galerii mi.in.: Serockie molo, widok na groblę Narwi, popiersie Chrystusa w murach kościoła Zwiastowania NMP, malownicze wschody i zachody słońca, a także odrobina zimy.

zobacz więcej

Corocznie w Serocku odbywa się mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Najwżniejszym wśród nich jest Święto Patrona Serocka, św. Wojciecha.

zobacz więcej