Archiwum Aktualności

JAN KALISIAK GIMNAZJALISTA Z WOLI KIEŁPIŃSKIEJ ZOSTAŁ WYBRANY NA CZŁONKA RADY DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY MINISTRZE EDUKACJI NARODOWEJ

16.10.200610:09

Wśród byłych i obecnych uczniów mamy wielu niezwykle utalentowanych, którzy swą wiedzą i zaangażowaniem, dzięki sukcesom, rozsławiają imię naszej szkoły. Za przykład niech posłuży fakt, że młodzież od trzech lat masowo bierze udział w konkursie o zdobycie mandatu posła Sejmu Dzieci i Młodzieży. Ich starania rokrocznie uwieńczone są sukcesem. Nasi posłowie, a jest ich już pięcioro, począwszy od X SesjiSejmu Dzieci i Młodzieży uczestniczą aktywnie w obradach 1 czerwca. Świadczy to również o tym, że w szkole panuje dobry klimat, atmosfera sprzyjająca rozwijaniu zainteresowań polityką samorządową.

W trakcie obrad XII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, młodzi posłowie i posłanki wystąpili z wnioskiem o powołanie Rady Dzieci i Młodzieży współpracującej z Ministrem Edukacji Narodowej. Wniosek został właśnie zrealizowany. Aby móc kandydować na członka Rady Dzieci i Młodzieży trzeba było spełnić następujące wymagania:

-uzyskać średnią ze wszystkich przedmiotów nauczania nie niższą niż 5,0

-uzyskać ocenę z zachowania bardzo dobrą lub wyższą

-brać udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych

-wykazać się wyróżniającą aktywnością społeczną w środowisku

szkolnym lub lokalnym

-uzyskać rekomendację Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego

Minister Edukacji Narodowej powołał Radę Dzieci Młodzieży, która składa się z czterdziestu ośmiu przedstawicieli uczniów, po 2 licealistów i 1 gimnazjaliście z każdego województwa. Jednym ztakich nieprzeciętnych uczniów, który został radnym przy Ministrze Edukacji Narodowej jest Jan Kalisiak. Wybór do Rady Dzieci i Młodzieży oraz współpraca z Ministrem Edukacji Narodowej, to wielki sukces i duże osiągnięcie dla tak młodego człowieka, a dla nas powód do wielkiej radości i dumy.

To chłopiec s zczególny. Jużw szkole podstawowej otrzymał stypendium za wyniki w nauce. Nie trzeba nadmieniać, że ukończył pierwszą klasę z wyróżnieniem, uzyskującwzorowe zachowanie inajwyższą średnią wśród rówieśników.

Jego zdyscyplinowanie, pracowitość i ambicje przekładają się jużna sukcesyi to nie tylko na forum szkoły, ale również gminy,powiatu i województwa. W roku ubiegłym zajął III miejsce w Międzygminnym Turnieju Wiedzy o Rejonie Zalewu Zegrzyńskiego . Już podczas pierwszego etapu konkursu dał się poznać jako osoba, która doskonale zna prawa i obowiązki uczciwego obywatela, a także zasady funkcjonowania państwa demokratycznego.

W trakcie kilkuletnich starań szkoły o nadanie imienia patrona, z wielkim oddaniem pracował wraz z gronem pedagogicznym , stawiając sobie za wzór do naśladowaniawłaśnie Witolda Zglenickiego – Polskiego Nobla. PracaJ. Kalisiaka Witold Zglenicki – mój autorytet ? zostaładostrzeżonaprzez naukowców, czytana w obecności Vilayata Guliyeva Pełnomocnego i Nadzwyczajnego ambasadora Republiki Azerbejdżanu w Polsce, trafiła najpierwdo prasy powiatowej, następnie została wydrukowanaw czasopiśmie Rurociągi wydawanym przez Fundację Odysseum. Treść jej dowodzi wielkiejdojrzałości społecznej i wzorcowo ukształtowanego światopoglądu tego młodego człowieka.

Wszyscyjesteśmy dumni z naszego wychowanka i życzymy mu owocnej pracy i wielu sukcesów.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna,

Samorząd Uczniowski z

Gimnazjum im. Witolda Zglenickiego

w Woli Kiełpińskiej

Gmina w obiektywie

W galerii mi.in.: Serockie molo, widok na groblę Narwi, popiersie Chrystusa w murach kościoła Zwiastowania NMP, malownicze wschody i zachody słońca, a także odrobina zimy.

zobacz więcej

Corocznie w Serocku odbywa się mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Najwżniejszym wśród nich jest Święto Patrona Serocka, św. Wojciecha.

zobacz więcej