Archiwum Aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH W JACHRANCE - SPRZEDAŻ W I KOLEJNOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY SEROCK

17.10.200609:53

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że w budynku zakupionym przez gminę od Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jachrance aktualnie trwają prace remontowe w celu adaptacji pomieszczeń biurowych usytuowanych w parterze przedmiotowego budynku na lokale mieszkalne. Wyodrębnionych zostanie 17 mieszkań o powierzchni od 19,71 m2 do 56,99 m2. Lokale będą oddawane do użytku w standardzie deweloperskim tj. bez białego montażu, glazury, podłóg ibez drzwi wewnętrznych. Oddanie lokali do użytku przewidywane jest w połowie lutego 2007 roku.

Rada Miejska w Serocku w dniu 30.08.2006 roku podjęła Uchwałę Nr 479/LVII/06w sprawie przeznaczenia wydzielonych mieszkań do sprzedaży w formie przetarguz możliwością wyboru przez Burmistrza trybu przetargu: przetargu ograniczonego dla mieszkańców gminy i osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta i gminy Serock lub przetargu ustnego nieograniczonego.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock przy wyborze trybu przetargu  kierował się interesem mieszkańców miasta i gminy Serock w zakresie potrzeb mieszkaniowych i zdecydował, że w pierwszej kolejności swoje warunki mieszkaniowe będą mogły poprawić osoby z terenu gminy Serock oraz osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych miasta i gminy Serock.

Szczegółowe ogłoszenie o warunkach przetargu.

Gmina w obiektywie

W galerii mi.in.: Serockie molo, widok na groblę Narwi, popiersie Chrystusa w murach kościoła Zwiastowania NMP, malownicze wschody i zachody słońca, a także odrobina zimy.

zobacz więcej

Corocznie w Serocku odbywa się mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Najwżniejszym wśród nich jest Święto Patrona Serocka, św. Wojciecha.

zobacz więcej