Archiwum Aktualności

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 26.10.2006 R.

20.10.200608:49

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U . Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.)  zwołuję LX Sesję Rady Miejskiej  w Serocku w dniu 26.10.2006r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

 
Początek obrad o godz. 13.00 

Porządek obrad:  
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Łabędzia we wsi Kania Polska.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2006r.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 września 2006r. Nr 492/LVIII/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2006r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności IV kadencji Rady Miejskiej w Serocku.
7. Wręczenie medalu „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock”.
8. Wystąpienia okolicznościowe.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Sławomir Osiwała

Gmina w obiektywie

W galerii mi.in.: Serockie molo, widok na groblę Narwi, popiersie Chrystusa w murach kościoła Zwiastowania NMP, malownicze wschody i zachody słońca, a także odrobina zimy.

zobacz więcej

Corocznie w Serocku odbywa się mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Najwżniejszym wśród nich jest Święto Patrona Serocka, św. Wojciecha.

zobacz więcej