Archiwum Aktualności

RADA MIEJSKA W SEROCKU ZAKOŃCZYŁA KADENCJĘ

30.10.200615:41

Rada Miejska w Serocku podjęła w dn. 26 października 2006 r. ostatnie w tej kadencji uchwały. I tak, podczas I-szej części (roboczej) kończącego kadencję posiedzenia przyjęto uchwałę o nadaniu nazwy ul. Łabędziej we wsi Kania Polska, zatwierdzono projekt uchwały o wprowadzeniu zmian w budżecie Miasta i Gminy w Serocku w 2006 r., pozytywnie rozpatrzono uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Serocku z dn. 22 września 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2006 r., przyjęto sprawozdanie z działalności IV kadencji Rady Miejskiej.

W przerwie obrad, radni oraz wszyscy zgromadzeni w ratuszu goście mogli podziwiać otwarcie wystawy „200 lat cmentarza w Serocku w fotografii” zorganizowanej przez doktora Sławomira Jakubczaka. Chwilę przed obchodami Wszystkich Świętych, wystawa w doskonały sposób eksponowała kawałek historii gminy oraz skłaniała do chwili zadumy nad przemijaniem. Trzeba pielęgnować pamięć o ludziach, którzy kształtowali zręby kulturowe tej ziemi. Nie można bezczynnie patrzeć, gdy ślady po nich giną, trzeba je za wszelką cenę zachować przy udziale władz gminnych , krajowych, jak i zwykłych obywateli. Trzeba pobudzać naszą świadomość, byśmy nie byli obojętni na dziedzictwo pokoleń i naszą historię. Oby więcej takich przedsięwzięć, jak to pana Jakubczaka.

Podczas II-giej części (uroczystej, podsumowującej kadencję) posiedzenia rady wręczono „Medal za zasługi dla miasta i Gminy Serock” dla Pani Cecylii Nowakowskiej. Pani Nowakowska jest osobą aktywnie działającą od 40 lat w Kole Gospodyń Wiejskich. Jej wspaniałe wypieki, wyroby oraz wieńce dożynkowe były od zawsze okrasą gminnych świąt i uroczystości.

Swoje mowy wygłosili przewodniczący Rady Miejskiej – Sławomir Osiwała oraz burmistrz – Sylwester Sokolnicki. Obaj mówili o staraniach, jakich dokonywano, by wszystkie ważkie sprawy podejmowane przez radę oraz urząd burmistrza miały swój pozytywny efekt. Borykaliśmy się z wieloma trudnościami oraz ludzkimi problemami,podejmowane był nie zawsze popularne decyzje, jednak wszystkie miały na celu dobro ludzi oraz regionu.– W naszych działaniach przytrafiły się zapewne i błędy, jednak nie myli się tylko ten, kto unika działania – powiedział burmistrz.

W tej części obrad przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili sprawozdania z ich funkcjonowania. W imieniu komisji Kultury, Oświaty i Sportu głos zabrała – Maria Zawadzka, Spraw Obywatelskich – Józef Wiesław Miłosz, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej – Stanisław Krzyczkowska, Budżetowo-Finansowej – Józef Lutomirski oraz Rewizyjnej – Janusz Plewko.

Sesję kończyły wystąpienia oraz wyróżnienia okolicznościowe dla radnych, kierowników referatów oraz jednostek organizacyjnych gminy. W finale przewodniczący Rady Miejskiej – Sławomir Osiwała złożył na ręce burmistrza – Sylwestra Sokolnickiego insygnia władzy (sztandar, łańcuch i pieczęć). Następne posiedzenie odbędzie Rada Miejska już w nowo wybranym składzie.

Gmina w obiektywie

W galerii mi.in.: Serockie molo, widok na groblę Narwi, popiersie Chrystusa w murach kościoła Zwiastowania NMP, malownicze wschody i zachody słońca, a także odrobina zimy.

zobacz więcej

Corocznie w Serocku odbywa się mnóstwo wydarzeń kulturalnych. Najwżniejszym wśród nich jest Święto Patrona Serocka, św. Wojciecha.

zobacz więcej